Igualtat destina 900.000 euros a programes per a fomentar la igualtat entre sexes

299
Igualtat destina 900.000 euros a programes per a fomentar la igualtat entre sexes
Igualtat destina 900.000 euros a programes per a fomentar la igualtat entre sexes
PUBLICITAT

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha convocat les ajudes per a programes que fomenten la igualtat entres dones i homes i l’associacionisme de dones, així com les ajudes destinades al desenvolupament de programes de serveis socials especialitzats en dones en situació o risc d’exclusió social.


Per a ambdues convocatòries, a les quals podran optar les entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes en aquesta matèria, la Conselleria destina un total de 900.000 euros tal com arrepleguen les ordres publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Així mateix, s’han convocat les ajudes per a 2018 destinades al desenvolupament de programes d’entitats sense ànim de lucre relatius a serveis socials especialitzats en dones en situació o risc d’exclusió social.

Per a enguany, el pressupost d’aquestes ajudes és de 600.000 euros, i està dirigit a finançar els programes per a millorar la situació psicosocial, la formació integral o integració social i laboral de dones en situació o risc d’exclusió social, desenvolupats per entitats sense ànim de lucre.

Aquestes actuacions aniran específicament dirigides a dones en situació o risc d’exclusió social podent incloure en la seua realització als seus fills i filles menors que d’elles depenguen.

Per a ambdues convocatòries, entre els criteris de valoració de les sol·licituds es tindrà en compte l’antiguitat de l’entitat, la seua especialització, la presència equilibrada de dones en els òrgans de govern de la mateixa i la contractació de dones que hagen sigut víctimes de violència de gènere, amb diversitat funcional igual o superior al 33% o en risc d’exclusió social.

Igualtat entre homes i dones
També figura l’ordre d’ajudes que permetrà subvencionar el desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes, així com l’associacionisme de dones a la Comunitat Valenciana, amb una consignació pressupostària que aconsegueix els 300.000 euros.

Seran objecte d’aquestes ajudes els programes de promoció i foment de la igualtat entre dones i homes que permeten visibilitzar a les dones en aquells àmbits de la societat ocupats tradicionalment per homes. A més se subvencionaran aquells programes que fomenten l’associacionisme de dones, amb la finalitat de potenciar i enfortir aquest teixit associatiu com a llit per a promoure la participació i la presència de les dones en condicions igualitàries en tots els àmbits de la societat.

Podran ser beneficiares d’aquestes ajudes les entitats sense ànim de lucre que tinguen entres la seua finalitats la promoció i foment de la igualtat d’oportunitats entres dones i homes. En el cas de programes de foment de l’associacionisme femení podran ser beneficiàries qualsevol associació que acredite que, almenys, el 90% de les persones associades són dones.