Héctor Illueca: “La Xarxa Lloga´m és un pont que comunica demanda i oferta d´habitatge per atendre les necessitats de la ciutadania valenciana”

433
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Generalitat Valenciana

El vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, ha presentat la Xarxa Lloga´m, un servei integral dinformació, intermediació, assessorament i tramitació en matèria de lloguer d’habitatge a la Comunitat Valenciana.

Una eina que neix com “un pont que comunica demanda i oferta d’habitatge per atendre les necessitats de la ciutadania” alhora que “estimula la captació d’habitatges que es puguen llogar a preus assequibles i regulats, que no depenguen de l’amplada de la butxaca de cadascú, sinó adequats al nivell d’ingressos de les persones”.

Per tal de facilitar l’accés de la ciutadania a l’habitatge en règim de lloguer i de mobilitzar els habitatges no habitades de la Comunitat, la vicepresidència segona ha creat un sistema voluntari d’obtenció d’habitatges privats per a la seva oferta a preus assequibles a través de la Xarxa Lloga’m.

Aquesta xarxa és un dels mecanismes que estableix el decret 130/2021, de 1 d’octubre, del Consell d’aprovació del reglament per a la mobilització d’habitatges buits i deshabitats.

Un decret que, en paraules d’Héctor Illueca, intenta “reforçar la idea que una casa buida era una oportunitat perduda per garantir el dret a l’habitatge”. I per això la posada en marxa de quatre grans línies d’actuació: el registre d’habitatges buits, la Borsa Habita, la Xarxa Lloga´m i el programa de lloguer solidari d’habitatges.

Unes línies amb molta importància en els àmbits d’actuació respectius. Tot i això, el vicepresident considera que la Xarxa Lloga´m és “la que més aprofundeix en conceptes de proximitat, transparència i caràcter humà” ja que anima les persones propietàries, a través de diferents programes de foment del lloguer i ajuda, a difondre i informar la ciutadania valenciana sobre la cartera d’habitatges que hi ha a cada moment.

Facilitar tràmits

A la presentació també hi han intervingut el secretari autonòmic d’Habitatge i Funció Social, Alejandro Aguilar, i la directora general d’Emergència Habitacional, Pura Peris, per explicar el funcionament de la Xarxa Lloga´m i com, a través d’ella, es pretén racionalitzar els processos de connexió entre demanda i oferta, estimular la captació per llogar a preus assequibles, mobilitzar el parc d’habitatges no habitats incentivant les persones propietàries amb programes de foment del lloguer, difondre i informar la ciutadania sobre aquesta cartera d’habitatges, i establir un sistema de garanties i prestacions que garanteixi els drets de les persones arrendadores i arrendatàries.

Un altre dels objectius de la xarxa és dinamitzar la intermediació professional i fomentar la transparència al mercat del lloguer, col·laborant amb professionals del sector. Per això s’ha creat una xarxa a agents immobiliaris col·laboradors, amb acreditada formació, experiència i un establiment obert al públic que resulti accessible i adequat per atendre la ciutadania.

Aquests agents informaran dels avantatges i els objectius de la xarxa, tramitaran els ajuts públics que puguin correspondre, captaran habitatges per a la seva oferta a preus assequibles, actuaran com a intermediaris en la formalització dels contractes d’arrendament, faran un seguiment del bon ús de l’immobles i també un cop finalitzat el contracte. Per tot això rebran una contraprestació.

Les persones interessades a arrendar un habitatge han de disposar d’uns ingressos no inferiors a 2 vegades l’IPREM ni superiors al 4,5 i no han de tenir deutes pendents per impagament de rendes en habitatges que pertanyin a patrimonis públics.

A aquesta xarxa també s’hi incorporaran habitatges de les grans forquilles (aquells amb més de deu immobles), els quals semestralment hauran de comunicar a la Conselleria la relació d’habitatges deshabitats que disposen. Les grans forquilles que de forma voluntària ofereixin habitatges deshabitats a la Generalitat o qualsevol altra administració pública podran beneficiar-se d’exempcions o bonificacions establertes.

Tots els habitatges inclosos a la Xarxa Lloga´m hauran de reunir condicions dignes d’habitabilitat, estar donat d’alta a tots els subministraments bàsics i estar disponible per a la seva ocupació immediata per a la persona arrendatària que resulti adjudicatària.

Pàgina web

Per accedir a la Xarxa Lloga´m s’ha creat la web, on s’hauran d’inscriure els habitatges, indicant ubicació, característiques, fotografies, rendes màximes, despeses i contacte de l’agent immobiliari col·laborador. Les persones interessades a arrendar s’han d’inscriure en aquesta web com a sol·licitants d’habitatge. Aquesta inscripció es farà telemàticament o a través de l’agent immobiliari que gestione l’habitatge del vostre interès.

Els habitatges seran adjudicats per l’agent col·laborador per estricte ordre de les sol·licituds i amb la comprovació prèvia que les persones proposades reuneixen els requisits i que el lloguer no supera el 30% dels seus ingressos bruts anuals.

De la mateixa manera, per incentivar les persones particulars a oferir els seus immobles, la Generalitat ofereix una sèrie de beneficis com ara la contractació de les pòlisses d’assegurança que garantisquen a les persones arrendadores el cobrament de les rendes, la defensa jurídica en relació amb l’habitatge arrendada i la reparació de desperfectes derivats dels danys que no siguen conseqüència del deteriorament per l’ús o el pas del temps.

La presentació ha comptat amb l’assistència de la secretària autonòmica de Cohesió Territorial i Polítiques contra el Despoblament, Elena Cebrián; la presidenta de l´Associació d´Immobiliàries de la Comunitat Valenciana, Nora García; el president del Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de València, Alfredo Cano; el secretari general de la Unió de Consumidors, Vicente Inglada; la secretària de Joventut i Noves Realitats de Treball de CCOO, Rocío Pascual; i els presidents de Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat Immobiliària de Castelló i Alacant, Francisco Nomdedéu i Marifé Esteso.