GSG Asesores organitza un curs per a autònoms i empresaris a Vilafranca

113
GSG Asesores organitza un curs per a autònoms i empresaris a Vilafranca
GSG Asesores organitza un curs per a autònoms i empresaris a Vilafranca


L’assessoria Gasch Salvador Granel ha organitzat un curs gratuït dirigit a autònoms i pimes sobre novetats laborals, fiscals i comptables que es durà a terme a Vilafranca.

Així, Vilafranca acollirà el curs el pròxim 10 de desembre en horari de 19.00 hores a 21.00 hores. Les classes es realitzaran en la Sala d’Actes de la Casa Social.

Es tractaran diferents temes laborals com els relacionats amb el treball autònom, la jubilació activa o el dret a acumular i ajornar vacances; diferents ajudes a nivell autonòmic, nacional o europeu i diferents assumptes fiscals com a nomenament d’auditors o adaptació al reglament de la protecció de dades.

Així, la jornada es dividirà en diferents apartats. El primer d’ells versarà sobre novetats fiscals i es parlaran dels incentius fiscals a empreses de nova creació, la deducció de despeses de vehicles en els autònoms, els béns i drets en l’estranger, les conseqüències de la presentació de l’ISO fóra de termini o la reclamació de l’IRPF pagat per maternitat entre uns altres. Quant a les novetats laborals es tractaran aspectes com l’obligació d’incorporació al sistema RED d’autònoms, les novetats de la Llei de Pressupostos, les notificacions per whatsapp o els falsos autònoms. En l’apartat de subvencions es comentaran les ajudes de l’Agència Valenciana de Turisme, de la Conselleria de Comerç, de foment d’ocupació autònoma de la Comunitat Valenciana, la d’adquisició d’habitatge per joves, de la Garantia Juvenil o de les ajudes Leader entre uns altres. Finalment, hi haurà un quart apartat en el qual es tractaran diferents aspectes com la presentació dels comptes anuals, el tancament registral, el tràfic i la seguretat vial o la responsabilitat en la subcontractació d’obres i serveis.

Cal assenyalar que GSG Asesores organitza cada any una jornada en el mes de desembre en la qual informen sobre les últimes novetats laborals, fiscals i comptables a tots aquells interessats. Per a més informació i inscriure’s contactar amb la gestoria.