GSG Asesores informa sobre els ERTOs de transició fins al 30 de setembre

191
GSG ASESORES

La gestoria GSG Asesores amb seus a Castelló i Vilafranca ha informat als seus clients a través d’una circular informativa (llegir ací) sobre el Reial decret llei 24/2020, 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treballador autònom.

Així, en el document es parla dels ERTOs per Força Major (FM), amb la pròrroga fins al 30 de setembre. També es tracten els ERTOs per causes tècniques, econòmiques, organitzatives i de producció (ETOP), així com les exoneracions de quotes a la Seguretat Social en ERTOs FM i ERTOs ETOP.

Per a més informació sobre com procedir, gestions i qualsevol tràmit relacionat es pot contactar amb la gestoria.