GSG Asesores informa. Modificació de la Base Imposable de l’IVA per impagament de les factures

73
gsgasesores

CLIC ACÍ PER A LLEGIR LA CIRCULAR QUE HA ARRIBAT ALS CLIENTS DE GSG