Gecen alerta dels efectes del Fracking després de conèixer l’informe sobre els sismes del projecte Castor

226

Gecen-Article d’opinió-

Més de 1.700 milions a les escombraries, sense reciclatge ni reutilització possible, o la certesa que un sisme provoque danys materials i humans. Ocultisme, manca òbvia dels estudis pertinents i ara l’estudi fonamental que paralitza la decisió de l’administració: obrim la planta o no, paguem o no les indemnitzacions amb uns diners que no té generant més deute, o deixem passar un parell d’anys a veure si l’opinió pública està més calmada i llavors vam provar a obrir.

L’associació considera el Castor un error econòmic de 1.700 milions d’euros, un engany social amb promeses incomplertes de centenars de llocs de treballs, un perill manifest per a les persones i els béns materials i una infraestructura amb un impacte mediambiental significatiu.

Fracking i prospeccions petrolieres

GECEN recorda que el fracking provocarà sismes més grans que el Castor, com assenyala la comunitat científica aliena i no pagada per l’empresa interessada, a més d’una contaminació inassumible als aqüífers i una destrucció massiva del paisatge.

I què dir de Cairn Energy i la recerca de petroli al costat de les Columbretes. Insinuen, sinó ho expressen clarament, que l’administració els ha d’indemnitzar si no poden seguir adequadament amb els plans previstos. Les pressions contràries al bé comú, l’interès general, del lobby energètic estan generant un deute il·legítim que condiciona el futur econòmic, social i mediambiental, creant una dinàmica nefasta que impedeix l’aplicació d’un nou model energètic respectuós i sostenible amb els límits del planeta i la ciutadania.