Alcalde, paleontòleg i tècnica de restauració

Alcalde, paleontòleg, regidor i tècniques de restauració

costelles i vèrtebres sauròpode

Presentació sauròpode 2

Presentació sauròpode 3

Presentació sauròpode 4

Presentació sauròpode