Fotos i video: Les rossegades i la festa de Sant Antoni a Tírig

821
PUBLICITAT

15Sant Antoni a Tírig

14Sant Antoni a Tírig

13Sant Antoni a Tírig

12Sant Antoni a Tírig

11Sant Antoni a Tírig

10Sant Antoni a Tírig

9Sant Antoni a Tírig

8Sant Antoni a Tírig

7Sant Antoni a Tírig

6Sant Antoni a Tírig

5Sant Antoni a Tírig

4Sant Antoni a Tírig

3Sant Antoni a Tírig

2Sant Antoni a Tírig

1Sant Antoni a Tírig