Fotonoticia: La diputada de Cultura disfruta del ‘L‘Estança Harmònica’ en Culla

181