LICITACIÓ MESÓN DE LA VILA FORCALL

Fins al 3 de juliol es poden presentar les propostes per optar a la concessió de la gestió del Bar Restaurant Mesón de la Vila de Forcall, que es troba situat a l’històric edifici gòtic de l’ajuntament. El contracte és per a dos anys, prorrogables per a dos més. Els interessats hauran de presentar una proposta econòmica a més de la documentació requerida, en la qual s’inclou un projecte d’explotació. La mesa de contractació obrirà els sobres el 5 de juliol a les 14 hores. Es poden consultar els plecs de licitació al següent enllaç: PLEC DE CONDICIONS