Forcall presenta ajudes per als lloguers d’habitatge

139

Les subvencions pretenen minimitzar l’impacte econòmic i social de la Covid-19 a la localitat

L’Ajuntament de Forcall ha presentat ajudes econòmiques per pal·liar els danys econòmics i socials que a causat la pandèmia de la Covid-19 a la localitat. La subvenció s’emmarca dintre de la iniciativa duta a terme per la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la Generalitat Valenciana. 

L’Ajuntament ha publicat un comunicat en el què s’anuncia que poden accedir a l’ajuda «les persones físiques titulars d’un contracte d’arrendament d’habitatge habitual, en qualitat de persones arrendatàries, que com a conseqüència de l’impacte de la Covid-19 s’han vist afectades per passar a una situació de desocupació, expedient temporal de regulació d’ocupació (ERTO)». També s’inclou en la llista de possibles beneficiaries a totes aquelles persones empresàries que hagen reduït la jornada laboral per motiu de cures i altres circumstàncies que suposen una pèrdua notable d’ingressos dels integrants de la unitat. 

El període màxim subvencionable serà de 6 mesos, temps emmarcat entre els mesos d’abril de 2020 i desembre de 2021. Tanmateix, el termini per a sol·licitar les ajudes començarà el 25 de Gener. El consistori de Forcall anuncia que per a resoldre qualsevol dubte o per a tramitar l’ajuda, el veïns i veïnes poden acudir a l’espai de l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Forcall.