Forcall inicia el procés per renovar el jutge de pau

257
Forcall
Forcall
Forcall

De www.forcall.es

Des de l’Ajuntament de Forcall es procedeix a la renovació del càrrec deJutge de Pau titular i substitut. La tasca de nomenar a les persones per a este càrrec correspon al Ple de l’Ajuntament conforme a l’article 4 i 5.1 del Reglament 3/1995, de 7 de juny dels Jutges de Pau.

És per això que les persones interessades a ser triades com a jutge de pau titular i substitut d’esta localitat poden presentar en este Ajuntament, en horari d’oficina, en el termini de 15 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació d’este edicte en el taulell d’anuncis( fins el 28 de maig). Les seues sol·licituds i documentació corresponent en relació amb els requisits establerts en la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, sobre la seua capacitat i compatibilitat per a l’exercici de les funcions judicials.

En cas de no haver sol·licitants el Ple de la Corporació elegirà lliurement a qui es considere oportú comunicant l’acord al Jutjat de 1ª instància i instrucció del partit judicial.

La instància es pot arreplegar en l’Ajuntament en hores d’oficina o en la pagina web

Instància Ajuntament de Forcall