Forcall aprova bonificacions en l’impost de vehicles de tracció mecànica

418
Roca del Migdia de Forcall
Roca del Migdia de Forcall
PUBLICITAT

La mesura s’aplicarà en funció de la incidència dels motors dels vehicles en el medi ambient

L’Ajuntament de Forcall ha aprovat una sèrie de bonificacions en l’impost  de vehicles de Tracció Mecànica. L’ajuda s’adjudicarà en funció de les característiques dels motors dels vehicles i la seua incidència en el medi ambient. La sol·licitud s’haurà de presentar a l’Ajuntament de Forcall.

Les bonificacions seran vàries. Els vehicles que disposen del distintiu ambiental ‘zero emissions’ tindran una reducció del 50 % en la taxa de l’impost; mentre que aquells vehicles que tinguen el distintiu ‘eco’ veuran l’impost reduït al 30 %. A més, tindran una bonificació del 100 % tots aquells vehicles històrics o els que tinguen una antiguitat mínima de 25 anys, contats a partir de la data de la seua fabricació (si no es coneix la data es consideraria vàlida la data de la primera matriculació).

Per a poder beneficiar-se caldrà presentar la sol·licitud junt amb el DNI  de la persona titular del vehicle, una fotocòpia de la fitxa tècnica, una fotocòpia del permís de circulació, i la documentació que acredite els distintius mediambientals o la característica de vehicle històric. Per més informació poder posar-vos en contacte amb l’Ajuntament de Forcal mitjançant el telèfon 964 171 001 o a través de l’adreça electrònica info@forcall.es.