Fins al 30 de juny per sol·licitar una subvenció de la Diputació per reparar els desperfectes més greus de les pluges

6309
Desperfectes pluges torrencials
Un total de 121 ajuntaments ja es van acollir a les Subvencions Urgents de la institució provincial
Folgado: “Es torna a posar de manifest la capacitat d’abast de l’actuació de la Diputació a tots els municipis per igual”

Els Ajuntaments de la província de Castelló tenen fins al proper 30 de juny per sol·licitar els 600.000 € d’ajudes que la Diputació posa a la seva disposició perquè puguin reparar els desperfectes més greus ocasionats per l’episodi de pluges torrencials que va tindre lloc del 19 al 25 de març . Aquestes subvencions se sumen a les d’urgència, també per una quantia total de 600.000 €, que ja van sol·licitar un total de 121 ajuntaments per fer front a les despeses ocasionades de forma immediata en els seus municipis, i que van tenir que emprendre des del mateix moment del temporal de pluges per poder recuperar la normalitat el més aviat possible.

El diputat d’Infraestructures i Cooperació, Héctor Folgado, ha explicat que “de la mateixa manera que va passar amb les Ajudes Urgents, i complint amb el compromís del nostre president de dotar de transparència tot aquest procés, aquest capítol de subvencions és de lliure concurrència i vindrà resolt pels criteris tècnics que el departament corresponent ha fixat per a donar una millor resposta. El percentatge de la subvenció variarà, a més, en funció de la població del municipi, essent d’un mínim del 75%  per a poblacions d’entre 5.000 i 20.000 habitants, i d’un màxim del 95% per a municipis amb menys de 500 habitants “.

En aquest sentit, per a la inclusió de les sol·licituds es consideraran els següents criteris de valoració: urgència de l’actuació, prenent en consideració la gravetat de la problemàtica a solucionar; població total directament afectada per l’actuació proposada, i incidència en l’equilibri socioeconòmic provincial amb atenció especial als municipis de menor capacitat econòmica i capacitat de gestió.

“Amb esta iniciativa tornem a posar de manifest la capacitat d’abast que té la Diputació amb les seues actuacions per arribar fins a l’últim racó de tot el territori provincial.  L’objectiu és que cap municipi, encara que siga petit i tinga pocs recursos, es quedi sense l’ajuda de la Diputació. Una elevada capil·laritat que caracteritza la tasca de la Diputació en benefici de tots els castellonencs, impulsant la igualtat d’oportunitats entre tots, independentment del lloc on resideixin “, ha assenyalat el diputat.

Cal assenyalar que, una vegada conclòs el termini de sol·licituds, es procedirà a l’aprovació de les ajudes i serà posteriorment quan es requeriran els projectes d’obres d’acord amb la documentació presentada. A més de la quantia prevista, la Diputació podrà destinar a aquesta subvenció una quantia addicional si així fora necessari per la quantitat de sol·licituds que es puguin rebre.

 

Resposta immediata als pobles i als veïns
La resposta de la Diputació a la situació d’urgència en la que es van veure desenes de pobles després de les pluges torrencials ve recolzada per la inversió de 3 milions d’euros en ajudes als municipis mitjançant una completa bateria de cinc plans d’actuació: un milió d’euros d’increment de la partida de manteniment de carreteres, 517.000 € del Pla de Rehabilitació de Camins Rurals, 300.000 € del Pla de Garantia d’Abastiment d’Aigua, 660.000 € per a escometre actuacions d’emergència que no requereixen projectes tècnics, i altres 540.000 per a les obres que requereixen un procés de maduració més complex i necessitat de projectes tècnics.