Finalitzen les obres de recuperació del Molí de Sant Onofre de La Todolella

599
PUBLICITAT

L’Ajuntament de la Todolella ha dut a terme les obres de recuperació del Molí de Sant Onofre. Els treballs han consistit en la neteja i desbrossament de la zona, sondatges arqueològics, recuperació de la infraestructura hidràulica, parets de maçoneria i tapial, reparació de les cobertes existents utilitzant teula vella recuperada i instal·lació de fusteria tant exterior com interior. Les actuacions s’han dut a terme respectant en tot moment el mètode constructiu tradicional.

El pressupost total d’execució ha sigut de 399.668,45 euros i l’import d’adjudicació de l’obra de 331.817,76 euros.

El projecte ha sigut finançat per una subvenció dels Fons Feder Europeus de la Conselleria de Presidència (165.152,25 euros), una subvenció de la Diputació Provincial de Castelló a través d’un conveni de 117.900 euros i una aportació pròpia de l’Ajuntament de 79.747,56 euros. Cal indicar que aquests imports poden veure’s afectats per la baixa econòmica en l’adjudicació.