Festes de primavera a Todolella amb la Penya el Diable

623

Divendres 22 d’abril
19:00 Obertura del “Mesón del vino”.
22:30 Inauguració del nou recinte taurí amb entrada de vaques de la ramaderia Carpio i exhibició de “maestros de la calle”.
00:00 Bou embolat de la ramaderia Carpio.
01:00 Disc-mòbil DML amb el showman del serrucho.

Dissabte 23 d’abril
10:00 Parc infantil
12:00 Exhibició de domatge eqüestre a càrrec de la Hípica Roselló d’Amposta.
16:00 Solta de vaques de la ramaderia Carpio de Sorita.
18:00 Prova de l’exemplar nº48 G1 del ferro Victorino Martín i d’una vaca del ferro Monteviejo de Victorino Martín.
20:00 Encierro infantil.
22:30 Embolada de la vaca i el bou de Victorino Martín.
00:00 Orquestra Empopados i disc-mòbil DML en el descans i en finalitzar.

Domingo 24 d’abril
12:00 Concurs de paelles.

————————–————————–————————

Viernes 22 de abril
19:00 Apertura del Mesón del vino.
22:30 Inauguración del nuevo recinto taurino con entrada de vacas de la ganadería Carpio y exhibición de “maestros de la calle”.
00:00 Toro embolado de la ganadería Carpio.
01:00 Disco-móvil DML con el showman del serrucho.

Sábado 23 de abril
10:00 Parque infantil
12:00 Exhibición de doma ecuestre a cargo de la Hípica Roselló de Amposta.
16:00 Corro de vacas de la ganadería Carpio de Zorita.
18:00 Prueba del ejemplar nº48 G1 del hierro Victorino Martín y de una vaca del hierro monte viejo de Victorino Martín.
20:00 Encierro infantil.
22:30 Embolada de la vaca y el toro de Victorino Martín.
00:00 Orquesta Empopados y disco-móvil DML en el descanso y al finalizar.

Domingo 24 de abril
12:00 concurso de paellas.