Farmàcia de guàrdia a Vilafranca, Ares i Catellfort el 12 d’octubre

69