Estudi sobre la promoció del valencià en el Maestrat

229
Estudi sobre la promoció del valencià en el Maestrat
Estudi sobre la promoció del valencià en el Maestrat

Coincidint amb el Dia dels Drets Lingüístics al País Valencià, Maestrat Viu, col·lectiu en defensa de la llengua i la cultura, va donar a conèixer l’estudi “La promoció del valencià al Maestrat”, que ha realitzat a partir de les dades de subvencions atorgades per la Generalitat Valenciana als municipis de la comarca en els anys 2014, 206 i 2017.


La sol•licitud de subvenció a la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció social de la llengua i l’import concedit es prenen com a indicador de l’esforç que els municipis del Maestrat fan per la promoció social del valencià. L’estudi analitza per habitant i en funció del partit polític que governa cada municipi la despesa municipal que rep subvenció.

L’estudi aporta que la Generalitat Valenciana ha concedit als municipis del Maestrat en els anys analitzats entre un 3,01 i un 4,46% del total dels ajuts atorgats amb aquesta finalitat i desglossa per municipis aquestes quantitats. Vinaròs i Benicarló són els municipis més beneficiats en termes absoluts, ja que l’import de la subvenció rebuda s’allunya significativament del de la resta de municipis. No obstant això, quan s’analitzen en funció dels habitants de cada municipi, s’observa que hi ha municipis que percentualment reben un import superior. La Jana, Benafigos, Culla, Rossell, Vilanova d’Alcolea i la Torre d’en Doménec s’han situat aquest 2017 en índex superiors als 2€/habitant. I