Espanya en Estat d’Alarma pel Coronavirus

561
PUBLICITAT

El Consell de Ministres, reunit de forma extraordinària, va aprovar ahir la declaració d’Estat d’Alarma per tal de fer front a la propagació del Coronavirus i evitar el col·lapse hospitalari.

Amb aquesta mesura, es restringeixen, entre altres, els desplaçaments no fonamentals. Així, els ciutadans i ciutadanes podran fer ús de les vies públiques (a peu o carretera) per a adquirir aliments, productes farmacèutics o de primera necessitat; assistir a centres, serveis o establiments sanitaris; anar al lloc de treball, tornar a la residència habitual, donar assistència a persones majors, menors, dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables; anar a entitats financeres o de segurs, per causa de força major o situació de necessitat o qualsevol altra activitat d’anàloga natura que hi haurà de fer-se individualment, a no ser que s’acompanye a persones amb discapacitat o per alguna altra causa justificada. Els vehicles també podran circular per a proveïment de carburant en gasolineres o estacions de servei.
D’igual manera, es suspèn tota activitat educativa presencial. En la mesura possible, es mantindrà la docència en modalitat “a distancia” o “online”.

Romandran tancats tots els establiments i locals minoristes a excepció de: alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, mèdics, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria, combustible per l’automoció, estancs, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i llavaneries.

L’Estat d’Alarma es mantindrà durant 15 dies des de la publicació del BOE (ahir dissabte 14 de març). Per a més informació sobre la resta de mesures preses pel Govern consultar el BOE.