Entitats publiques i privades es podran acollir a les ajudes Leader de foment del desenvolupament rural

396
Entitats publiques i privades es podran acollir a les ajudes Leader de foment del desenvolupament rural
Entitats publiques i privades es podran acollir a les ajudes Leader de foment del desenvolupament rural
PUBLICITAT

La Conselleria d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha publicat les bases reguladores de les ajudes per a recolzar aquells projectes que es presenten d’acord a les estratègies de desenvolupament local participatiu dels Grups d’Acció Local Leader 2014-2020. Es podran acollir beneficiaris públics i privats de 331 municipis Leader.

Les ajudes prioritzaran aquells projectes que creuen ocupació en el món rural, que estiguen promoguts per dones i joves, que afavorisquen la inclusió de col·lectius desfavorits, que potencien les capacitats internes de la comunitat local, que fomenten la innovació i que tinguen una incidència positiva sobre el medi ambient.

Podran ser objecte de subvenció aquells projectes promoguts per entitats públiques i entitats sense ànim de lucre, destinats a millorar els serveis bàsics de les zones rurals com a infraestructures de serveis bàsics locals, infraestructures passives per a xarxes de banda ampla, infraestructures recreatives o de turisme, patrimoni cultural i natural.

El document, que es pot consultar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en l’enllaç, consultar ací, posa de manifest que aquestes ajudes estan orientades a millorar la mobilització del potencial endogen de les zones rurals i la millora de la qualitat de vida d’aquests territoris.

En la implementació de les mateixes van a participar els 11 Grups d’Acció Local Leader 2014-2020, mitjançant la seua difusió en el territori, en la selecció dels projectes que es presenten i que siguen concordes a la seua estratègia de desenvolupament local participatiu, així com en el control administratiu d’aquests projectes.

El percentatge de subvenció podrà aconseguir fins a un màxim de 70.000 euros per a la creació d’empreses no agrícoles, i entre el 30% i 20% per a les inversions en empreses no agrícoles ja existents (amb màxims entre 21.000 euros i 14.000 euros).

Així mateix, els projectes promoguts per les entitats públiques podran aconseguir fins al 70% (amb un màxim de fins a 50.000 euros), demanant aconseguir fins al 100% en el cas d’entitats sense ànim de lucre (màxim de fins a 40.000 euros) i del 100% per als projectes promoguts per un Grup d’Acció Local (amb un màxim de fins a 50.000 euros).

Aquestes ajudes estan contemplades en el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 en la mesura 19, Suport per al desenvolupament local de Leader i estan cofinançades pel fons europeu Feader, la Conselleria d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient.