AUTÒNOMA

– Són requisits estar empadronat a un poble de menys de 5.000 habitants, donat d’alta al Cens d’Obligats Tributaris de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i mantenir l’activitat durant dos anys

Des del passat mes d’agost, amb l’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat 2018, ha entrat en vigor la tarifa plana per a autònoms amb residència en municipis de menys de 5.000 habitants. L’anomenada tarifa rural suposa una ampliació de la tarifa plana per a l’inici d’activitat de 50 euros fins als 24 mesos. Cal indicar que no podran beneficiar-se els autònoms afiliats al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) en el període de dos anys anteriors a l’alta.

La tarifa rural és una antiga reivindicació de la Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms, ja que s’estima que 1 de cada cinc nous autònoms és de l’àmbit rural i la majoria, dones.

Requisits

– Estar empadronat en un municipi de menys de 5.000 habitants, segons les dades oficials del padró en vigor en el moment de l’alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi.

– Estar donat d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris de l’Agència Estatal d’Administració Tributària corresponent al lloc de desenvolupament de l’activitat.

– Mantenir l’alta en l’activitat autònoma o per compte propi en el municipi durant els dos anys següents a l’alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors Autònoms.