-Xavier Tena Vidal-

Aquesta setmana es posava en marxa el Taller d’Ocupació de Cinctorres, dedicat a la Jardineria. Tindrà una durada de 6 mesos i participaran 1 directora, 1 monitora i 10 alumnes/treballadors.