Emergències crea un protocol per a buscar persones extraviades o desaparegudes en el medi rural

164
PROTOCOL DESAPAREGUTS MEDI RURAL
  • La diferenciació de termes permet activar el dispositiu més adequat

L’Agència Valenciana de Seguretat i Emergències ha posat en marxa un nou suport d’atenció de trucades a la sala del 112 Comunitat Valenciana per a diferenciar entre persones desaparegudes i persones extraviades en el medi rural. Aquesta diferenciació permet organitzar la resposta i activar el dispositiu de cerca més adequat en cada cas. Un dispositiu amb el protocol a seguir ja ha aprovat per la Comissió Valenciana de Protecció Civil de la Generalitat.

A través de l’entrevista a la persona que crida, els operadors diferencien si la persona crida perquè s’ha perdut i necessita ajuda, perquè se n’ha eixit de la seua ruta i no sap tornar o perquè està desorientat, o si es tracta de persones desaparegudes perquè estan en parador ignorat i la trucada la realitza un familiar o conegut.

Segons la classificació s’activa un dispositiu de cerca que en el cas de les persones desaparegudes, com explica el director de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel, “directament, d’ofici, l’avís es remet a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat perquè en aquests casos la Guàrdia Civil és qui dirigeix el dispositiu. Si s’incorporen més mitjans per buscar una persona desapareguda és prèvia sol·licitud dels seus comandaments”.

Amb independència d’iniciar per mitjans propis la cerca, les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat han de confirmar a la sala del 112 Comunitat Valenciana l’activació del seu dispositiu i la localització de la persona.

En el cas de persones perdudes o extraviades serà la mateixa sala 112 del Centre de Coordinació d’Emergències qui a més d’informar d’ofici del succés a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat ho farà també a altres organismes amb la possibilitat d’activar un dispositiu de cerca que estarà coordinat pels Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana. En aquest cas, el dispositiu pot estar format pels bombers forestals, recursos sanitaris, policia local, unitats canines o binomis (persona-animal), drons o unitats de vigilància de la Central de Prevenció d’Incendis Forestals entre d’altres.

En els dos casos, la direcció del dispositiu de cerca independentment que siga Guàrdia Civil en el cas de persones desaparegudes o l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències en el cas de persones extraviades, tindrà com a principals funcions: la centralització de la informació sobre el desenvolupament del succés; determinar els procediments de cerca; assignar els diferents serveis operatius intervinents en la zona de treball o sol·licitar a través de la sala d’emergències els recursos complementaris que considere necessaris per a una adequada resolució i proposar la política de difusió i relació amb els mitjans de comunicació.

La direcció del dispositiu de cerca s’integra per un coordinador de cadascun dels serveis operatius intervinents la participació dels quals ha de ser aprovada amb anterioritat pel director del dispositiu. En els successos relatius a persones desparegudes en els quals participen un elevat nombre de recursos externs a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, el director del dispositiu podrà designar un bomber del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament com a coordinador d’aquests.

El protocol també estableix el procediment a seguir en cas de localitzar morta a la persona extraviada quan la cerca la realitzen organismes diferents a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat. En aquest cas, ha de comunicar-se immediatament a la direcció del dispositiu sense alterar l’escenari ni extraure el cadàver.

VA SER NOTÍCIA A DIADIA