Els visitants de la Cova Remígia són majoritàriament de Castelló i València

304
PUBLICITAT

La major part dels visitants de la Cova Remígia (Ares del Maestrat) són valencians, un 80,14 % dels visitants procedeixen de la Comunitat Valenciana, d’ells un 41,12% de Castelló i província, seguit de la zona de València (34,18%) i en tercer lloc de la d’Alacant (4,83%). Una gran part dels visitants ha conegut la Cova Remígia gràcies a Internet (36%), en segon lloc són persones que passen després d’haver estat al museu de la Valltorta (19,72%) i en tercer lloc està els que li l’han recomanada amistats o havien sentit parlar de l’abric (15,87%). Alguns ja havien estat anys enrere (8,99%), altres són de la zona (6,8%) i un 4,71% han vingut per les recomanacions de les oficines de turisme.

Si miren les dades del 2019, podem dir que ha augmentat el nombre de visitants de València i província, però l’arribada de visitants d’altres comunitats és semblant a l’estudi fet el 2019, un 19,04% i concentrats durant l’agost i als ponts festius. La majoria són de Catalunya. El factor proximitat és una variable que sempre apareix en tots els estudis sobre fluxos turístics.
L’estudi s’ha fet a partir de les dades recollides des de l’agost del 2020 fins al novembre del 2021.

Cal tindre en compte que durant aquest període va haver sis mesos que la mobilitat estava restringida a causa de l’expansió del covid-19, per tant l’arribada de visitants d’altres territoris de fora de la Comunitat Valenciana és significativa a patir de març del 2021.

La Cova Remígia i el Cingle de la Mola Remígia, que es troben en el barranc de la Gassulla al terme d’Ares del Maestrat i que formen part del parc cultural de la Valltorta- Gassulla es van descobrir en 1934. Els calcs i l’estudi dels abrics es va fer pel castellonenc Juan Baustista Porcar.

Cal dir que són abrics amb molt bon estat de conservació de les pintures i amb moltes figures i escenes molt diverses.