Foto de la reunió a Catí
Imatge de la reunió a Catí

El Grup d’Acció Almaesports Leader continua amb les sessions de treball encaminades a definir l’estratègia de futur per a ambdues comarques de l’interior nord castellonenc. L’objectiu final és aconseguir fons europeus per a reforçar el desenvolupament dels quasi 30 municipis que integren el territori de l’interior nord de Castelló.

L’agrupació, que reuneix als municipis d’ambdues comarques i a tots els col·lectius socials de la zona, ja ha celebrat dues reunions participatives a Forcall i Catí. En cadascuna d’elles més de 50 persones, representants de l’entramat social de les dues comarques, estan aportant les seues propostes. La pròxima sessió tindrà lloc el proper dia 16 en la seu de la Mancomunitat Els Ports a Vilafranca.

Fins avui ja s’han definit les necessitats de desenvolupament de les comarques, s’han examinat les mancances i s’estan plantejant els objectius que es persegueixen per al futur pròxim. En aquests moments, s’està treballant en el pla d’acció com una nova part del procés.

Gràcies a la labor d’Imedes, que està coordinant l’acció amb la societat comarcal, es pretén que tots els actors del territori definisquen com s’han d’invertir els fons Leader i a quines iniciatives s’ha de dedicar la inversió sempre cercant la sostenibilitat econòmica, social i ambiental.

Foto de la reunió a Catí
Imatge de la reunió a Catí

Pla d’acció

Després de les opinions arreplegades en el Pla d’Acció els sectors socials de la zona aposten per quatre eixos principals:

-En el primer han incidit a millorar la qualitat de vida dels agents del territori apostant per la millora de les infraestructures bàsiques i una repoblació sostenible. Aquestes accions s’haurien de dur a terme amb inversions en infraestructures bàsiques i claus.

-La conservació del medi natural és una altra pota amb la posada en valor dels recursos ambientals i la sensibilització cap a l’eficiència energètica. La posada en valor dels recursos forestals i la regeneració ambiental poden ser una aposta de futur.

-Fomentar la iniciativa privada també forma part dels objectius estratègics. Per això l’estímul al comerç local, el suport als emprenedors i la transformació dels productes agroalimentaris són objectius específics. El consum de productes de quilòmetre zero, la millora del comerç local, el desenvolupament de noves empreses i la transformació agroalimentària encaminada a la venda són línies estratègiques que s’han valorat.

-Finalment la potenciació del turisme d’interior, amb el foment del turisme rural i desestacionalitzant la demanda són aspectes rellevants en la proposta d’acció que està debatent el grup d’acció local.