Els municipis de muntanya demanen més atenció de la política agrària comuna

351
Fonts del Llosar, Vilafranca
Fonts del Llosar, Vilafranca
Fonts del Llosar, Vilafranca

-Nota de premsa-

L’Associació Espanyola de Municipis de Muntanya reclama al Govern central i als governs de les comunitats autònomes perquè apostin per l’elaboració de programes en el marc de la política agrària comuna del període 2014-2020 i així contribuir de manera efectiva a l’impuls de les zones de muntanya a través estratègies efectives que aconsegueixin agilitzar i avançar en els grans reptes a què s’enfronten aquests territoris .
En concret , entre les novetats de la PAC es troba la possibilitat d’incloure subprogrames temàtics per a les zones de muntanya en els Programes de Desenvolupament Rural ( PDR ) . Aquests subprogrames permeten augmentar els llindars de cofinançament i l’elaboració d’estratègies específiques per a aquestes zones , escometent , de forma molt més directa, les ajudes pendents en aquest àmbit .
Per aquest motiu , l’Associació Espanyola de Municipis de Muntanya considera que és el moment adequat per fer una crida , tant al Ministeri d’Agricultura , Alimentació i Medi Ambient ( Magrama ) , com als òrgans competents de les CCAA perquè prenguin consciència de la importància que té resoldre el buit institucional i de suport financer que pateixen els ajuntaments dels territoris de muntanya .
La importància d’aquesta reivindicació no és un capritx perquè les àrees de muntanya representen més d’un terç del territori nacional i constitueixen en conjunt una font important de recursos naturals per a la societat en general, com són l’aigua , l’energia o la biodiversitat, entre d’altres. A més , els territoris de muntanya compten amb un variat , singular i valuós patrimoni cultural , resultat de l’adaptació històrica de les comunitats locals que les van poblar a la disposició dels recursos naturals de l’entorn . Al llarg del segle XX , i més intensament a mitjans d’aquest segle , els municipis de muntanya han vist disminuir dràsticament la seva població i han vist com l’abandonament està erosionant coneixements locals i posa en perill el patrimoni cultural i els recursos naturals de les muntanyes . Amb la pèrdua gradual de població , amb la desvertebració de la seva estructura demogràfica i amb l’abandonament de les activitats socioeconòmiques locals , gran part de les zones de muntanya han entrat en situació de risc . Per fer front a aquesta situació alarmant es va constituir a finals de 2013 l’Associació Espanyola de Municipis de Muntanya amb la finalitat de buscar , des del municipalisme , solucions als riscos i els reptes pels quals travessen aquests singulars territoris i per advertir de la necessitat de donar compliment a l’article 130 de la Constitució espanyola, que en el seu apartat 2 estableix que ” es donarà un tractament especial a les zones de muntanya” .