Els majorals de Sant Antoni de Vilafranca agraeixen la col·laboració que han tingut per organitzar la festa

195
Comunicat dels majorals de Snt Antoni