Deute dels pobles

-Diadia-

El deute de la Generalitat Valenciana amb els municipis de la Comunitat fa que el deute viu dels ajuntaments estigue disparat. Cada veí de Sorita deu més de 6.000 euros. El seu ajuntament té un deute de 897.000. Són dades del diari econòmic Cinco Dias. Sorita és el sisé poble d’Espanya dins del ranking de més endeutats per habitant. A Els Ports i l’Alt Maestrat li segueix Ares del Maestrat, amb més de 3.000 euros per habitant. El deute total de Morella supera els 1,8 milions d’euros i el de Vilafranca els 892.000.

TAULA DEL DIARI CINCO DÍAS

LLISTAT DE POBLES I CIUTATS DE L’ESTAT

De tota manera estes xifres tenen lletra menuda. La majoria de pobles que deuen diners ho fan perquè la Generalitat Valenciana no els paga les ajudes compromeses i els municipis es van veure obligats a demanar prèstecs amb càrrec al pla de proveidors. A Morella la Generalitat li adeuta més d’un milió d’euros, mentre que a Vilafranca la quantitat supera els 700.000. A Ares la Generalitat també li deu més de 600.000. Si la Generalitat pagués el deute dels municipis seria molt menor. Adjuntem la taula del deute viu segons les dades del diari Cinco Dias i el Ministeri d’Hisenda.

Deute dels pobles
Deute dels pobles