Els bombers ixen a les carreteres a tirar sal

238