El Temps a Vilafranca

El 14 de maig l’estació meteorològica de Vilafranca va registrar la temperatura més elevada en un mes de maig des de 1978. Van ser 33.5 graus. La mínima en eixa jornada va ser de 21.5. El dia 15 la davallada de temperatures va ser notable. De fet la màxima va baixar fins els 16.5 graus i la mínima fins els 6.5, el que representauna oscil·lació de 17 graus en les màximes i de 15 a les mínimes.

Predicció d’Aemet:

-Dades a temps real a Vilafranca:

-La web cam de Vilafranca