-Dades a temps real a Vilafranca:

-Dades ressumides per Ignasi Llopis:

Temps Ignasi Llopis

-Predicció d’Aemet

-La web cam de Vilafranca