El temps, 10-09-14

-Dades a temps real a Vilafranca:

-Dades ressumides per Ignasi Llopis:

El temps, 10-09-14
El temps, 10-09-14

-Predicció d’Aemet

-La web cam de Vilafranca