El Servef imparteix cursos online gratuïts d’anglés i ‘Soft Skills’ per a 2.000 persones desempleades

515
El Servef imparteix cursos online gratuïts d'anglés i 'Soft Skills' per a 2.000 persones desempleades
El Servef imparteix cursos online gratuïts d'anglés i 'Soft Skills' per a 2.000 persones desempleades
PUBLICITAT

El Servici Valencià d’Ocupació i Formació (Servef) ha posat en marxa per primera vegada una àmplia oferta de cursos gratuïts d’anglés i de ‘Soft Skills’, a través de l’Aula Virtual del Servef, en modalitat 100% online.


La inscripció en els cursos es realitza a través de la web del Servef i l’adjudicació de places seguirà l’orde d’inscripció. L’alumnat que supere aquesta formació online rebrà un diploma d’aprofitament en l’especialitat cursada.

Característiques dels cursos
Els cursos d’anglés tenen una duració de 150 hores per als nivells A1 i A2, i de 240 hores per als nivells B1, B2, C1 i C2. Els continguts proporcionaran als alumnes i les alumnes els coneixements i les habilitats que es requerixen per a adquirir en els nivells corresponents, les competències de comprensió auditiva, comprensió lectora, interacció oral, expressió oral i expressió escrita.

Per a inscriure’s en aquestes accions formatives d’anglés, cal realitzar una prova de nivell automàtica. L’adjudicació de les places seguirà l’orde d’inscripció fins a aconseguir el límit de 2.000 places.

D’altra banda, els cursos de ‘Soft Skills’ (habilitats generals per a l’ocupació) tenen una duració de 25h cada u, i els continguts fomentaran la motivació i la participació activa per part de l’alumnat. L’oferta és la següent:

1. Tècniques i habilitats de comunicació
2. Tècniques i habilitats de negociació
3. Comunicació escrita
4. Millora de l’eficiència personals
5. Treball en equip
6. Lideratge. Direcció d’equips de treballs
7. Tècniques per a l’afrontament de l’estrés
8. Presa de decisions: com afrontar el procés de decisió
9. Presentacions en públic eficaços
10. Resolució de conflictes en el treball. Millora del rendiment
11. Capacitat d’adaptació, flexibilitat i agilitat
12. Entrenament de l’autoestima i autocontrol
13. Autonomia i innovació laboral – iniciativa i creativitat
14. Competències en la busca d’ocupació
15. Ètica professional: foment dels valors personals, integritat, coherència
16. Pensament positiu: optimisme i entusiasme

L’alumnat disfrutarà d’un entorn d’aprenentatge online però comptarà amb el suport dels docents: es realitzarà una tutorització telefònica i/o telemàtica, que done resposta immediata a les seues consultes. S’habilitarà un espai perquè exposen els seus dubtes, i s’entreguen els exercicis d’avaluació i activitats pràctiques perquè siguen revisats i avaluats per l’equip tutorial.

Així mateix, l’alumnat disposara dels mecanismes adequats d’autoavaluació sobre l’adquisició de coneixement, competències i actituds relacionats amb els continguts de cada acció formativa. El tutor podrà verificar a través de controls online el progrés de l’aprenentatge de l’alumnat, fer un seguiment i prestar-li el suport personalitzat adequat.