El rànquing CYD 2020 confirma el lideratge en recerca de l’UJI i destaca l’alta ocupabilitat del Grau en Història i Patrimoni

785
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Universitat Jaume I de Castelló

El rànquing CYD 2020 realitzat per la Fundación Conocimiento y Desarrollo evidencia, un any més, la destacada posició de la Universitat Jaume I de Castelló en l’àmbit de la recerca, on aconsegueix la qualificació d’alt rendiment en indicadors com l’elevada citació de les seues publicacions o el nombre d’aportacions del seu professorat. A més, sobreïx en percentatge de publicacions citades en la llista de referències de patents internacionals en l’àmbit de transferència, l’obtenció de fons regionals per a recerca o en el percentatge de màsters impartits en un idioma estranger en la dimensió d’aprenentatge.

Per primera vegada, s’hi han incorporat indicadors d’ocupació i inserció laboral d’egressats universitaris i la universitat pública de Castelló destaca per la seua ocupabilitat en l’àmbit d’Història, concretament en el Grau en Història i Patrimoni. La informació fa referència a l’estudiantant de grau i inclou indicadors de la seua inserció laboral en l’any 2015 i 2018 (1 i 4 anys després de la seua graduació), com ara la taxa d’afiliació a la Seguretat Social, el percentatge de contractes indefinits o el percentatge que ocupa un lloc de treball que requereix aquesta titulació.

A més, el rànquing destaca dues titulacions de grau del centre universitari castellonenc dels sis àmbits actualitzats en aquesta edició i els dos nous incorporats. Es tracta del Grau en Història i Patrimoni, que compta amb una alta puntuació en l’obtenció de fons externs per la investigació; el nombre d’alumnat internacional del grau; els fons regionals obtinguts o la taxa d’ocupabilitat, i el Grau en Criminologia i Seguretat que sobreïx en la nota mitjana dels nous matriculats; una taxa mínima d’abandonament dels estudis; el nombre de publicacions del professorat i d’alumnat internacional; els fons regionals obtinguts per a la investigació o la taxa d’afiliació a la Seguretat Social passat un any de l’obtenció del títol.

En la dimensió de «Recerca», l’UJI obté la qualificació d’alt rendiment en quatre dels nou indicadors establerts. D’aquesta manera, la Universitat Jaume I destaca en el nombre de publicacions del seu professorat; l’impacte normalitzat de les seues publicacions; l’elevada citació de les seues publicacions o el nombre de postdoctorats; i se situa en la mitjana en captació de fons externs per a recerca, publicacions interdisciplinàries i nombre mitjà de trams de recerca.

En la dimensió d’«Ensenyament i aprenentatge», la universitat pública castellonenca millora els resultats en taxa de graduació, rendiment i èxit en els estudis de grau; i en el nombre d’estudiantat d’altres comunitats autònomes en els estudis de màster. En l’àmbit de «Transferència del coneixement», l’UJI obté una posició destacada en el percentatge de publicacions citades en la llista de referències de patents internacionals i una intermèdia en aspectes com les patents obtingudes pel professorat, el nombre d’empreses derivades creades els últims tres anys, o els recursos externs d’investigació i transferència de coneixement de fonts privades.

Quant a la dimensió de «Contribució al desenvolupament regional», l’UJI destaca en l’obtenció d’ingressos regionals i se situa en la mitjana pel que fa a pràctiques en empreses de la regió i en el nombre de publicacions en les quals existeix participació d’algun autor o autora vinculat a una empresa regional. En la dimensió «Orientació internacional», la Jaume I ocupa una posició destacada en el percentatge de màsters impartits en un idioma estranger, i una posició intermèdia en el percentatge de graus impartits en un idioma estranger; professorat estranger, nombre d’estudiantat de grau i màster que realitza pràctiques externes a l’estranger; tesis doctorals internacionals o publicacions en col·laboració amb personal investigador internacional.

En la seua setena edició, el rànquing CYD creix en àrees de coneixement i titulacions per a presentar-se com una eina que permet mesurar i comparar el conjunt d’universitats mitjançant una guia multidimensional per a comparar el seu rendiment institucional i el dels seus respectius àmbits de coneixement. Inclou resultats de 25 àmbits de coneixement i 2.925 titulacions per a 76 universitats, que representen el 93,8% de les 81 universitats espanyoles amb activitat que imparteixen ensenyaments de grau. D’aquest total, 48 són públiques (el que correspon al 100% de les universitats públiques espanyoles) i 28 privades (corresponent al 84,8% de les universitats privades).

L’eina en línia permet accedir a 25 àmbits de coneixement. Desset d’aquests àmbits s’havien presentat al llarg de les sis edicions anteriors del rànquing CYD: Física, Medicina, Psicologia, Matemàtiques, Treball Social, Química, Biologia, Infermeria, Farmàcia, Odontologia i les enginyeries Elèctrica, Mecànica, Informàtica, Química, Civil, Industrial i de Materials. A més, s’actualitzen en aquesta edició les dades de sis àmbits: ADE, Economia, Ciències Polítiques, Sociologia, Història i Educació i s’hi incorporen dos de nous: Dret i Ciències de la Terra-Geologia.

Metodologia

El rànquing CYD permet identificar els nivells de rendiment en 36 indicadors d’àmbit institucional i en fins a 36 per àmbits de coneixement, tots construïts amb variables relatives a la grandària de la universitat. Els resultats dels indicadors per universitats s’actualitzen anualment. Els àmbits de coneixement s’actualitzen en cicles de 2 o 3 anys i es defineixen a partir de l’agregació de títols acadèmics.

Els indicadors s’agrupen en cinc dimensions (Ensenyament i Aprenentatge, Recerca, Transferència de Coneixement, Orientació Internacional i Contribució al Desenvolupament Regional) i el seu rendiment relatiu s’expressa en tres trams. Les dades incloses en el rànquing CYD provenen de diverses fonts amb l’objectiu de possibilitar una àmplia informació: dades facilitades per les mateixes institucions, dades del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (Sistema Integrat d’Informació Universitària-SIIU), dades bibliomètriques i de patents. Els indicadors s’elaboren extraient informació de les publicacions indexades en la base de dades de Web of Science i EPO-PATSTAT (Worldwide Patent Statistical Database de l’Organització Europea de Patents).

Pàgina web del rànquing: https://www.rankingcyd.org/