Pinsos Vigoran, visita de Javier Moliner
Pinsos Vigoran, visita de Javier Moliner
Pinsos Vigoran, visita de Javier Moliner

-Nota de premsa-

El president de la Diputació de Castelló, Javier Moliner, ha mostrat amb la seva visita a l’empresa de pinsos Vigorán, situada a Catí, el seu “manifest suport a les persones emprenedores de la província que generen llocs de treball, especialment en les zones de l’interior , amb la importància que això té per a la fixació i consolidació de població en els nostres municipis. És un exemple de les desenes de firmes castellonenques que amb el seu bon fer feina a bona part de les famílies d’un municipi, com és aquest exemple en el cas de Catí “.

En aquest sentit, la Diputació impulsa un total de 17 actuacions dirigides a formar els empresaris en les noves tendències empresarials, tant en la gestió administrativa com financera, prenent especial magnitud l’àmplia oferta en formació de màrqueting i noves tecnologies aplicades a l’empresa. Entre les novetats més importants d’aquest Pla Provincial de Suport a la Consolidació Empresarial d’enguany destaca un complet Programa d’Internacionalització que es posarà en marxa per potenciar la sortida a l’exportació de les empreses.

 
Especial atenció als sectors tradicionals

Una nova línia d’actuació d’aquest tercer Pla de l’Estratègia Provincial per al Foment de l’Ocupació, el Emprenedoria i la Promoció Econòmica és la que es dedica a la innovació de les empreses dels sectors tradicionals, que tal com assenyala Sales, “permetrà a les firmes d’aquesta província, moltes d’elles basades en els sectors econòmics amb més arrelament, trobar una nova línia de treball i viabilitat davant els nous reptes del mercat, a més de consolidar la població “.

Per contribuir a aquest objectiu, s’impartirà un taller pràctic d’implantació real d’un sistema d’innovació recolzat en un programari de provada solvència i prestigi internacional. A través del mateix, aquesta acció formativa de la qual es realitzaran cinc edicions, permetrà una reflexió estratègica per al posicionament de l’empresa, desenvolupar projectes d’innovació i implantar sistemes d’innovació a l’empresa.