El PP proposa un reglament per a fer més transparent l’Ajuntament de Morella  

66
PUBLICITAT

El portaveu del PP, Jesús Ortí, elabora un esborrany de Reglament Orgànic de Funcionament (ROF) que  inclou un debat de l’estat de la ciutat amb el repte que es puga celebrar este mes

El Partit Popular de Morella ha preparat un esborrany de Reglament Orgànic de Funcionament (ROF). Seria el primer del consistori i establiria “un marc intern que marque obligacions i drets, però que sobretot garantisca la participació i la transparència”, segons el portaveu del grup, Jesús Ortí.

Així ho ha manifestat Ortí, qui eleva al ple del pròxim dijous 16 de maig una proposta de ROF “que desitgem que siga debatuda, examinada i revisada per a arribar a un acord entre tots els grups de la corporació amb el desig de dotar al nostre consistori del seu propi ROF”.

La iniciativa part “de la mà tendida del PP cap a l’equip de govern i l’oposició socialista”. “Nosaltres en 10 mesos hem treballat en una proposta que el PSOE va ser incapaç d’elaborar en 32 anys de govern. Esperem que s’avinguen al debat i l’anàlisi, perquè de la crítica constructiva estic convençut que obtindrem el millor reglament”, ha considerat Ortí.

La proposta del PP al ple planteja, entre altres punts, implementar criteris de participació, transparència i control. “Malgrat que pel nombre d’habitants no es requerix la celebració de debats de l’estat de la ciutat, des del Grup Popular hem cregut convenient arreplegar esta possibilitat perquè es puga celebrar un a l’any el mes de maig”.

Així mateix, “per a donar-li més agilitat i participació a tots els grups municipals, se li ha volgut donar major importància a la junta de portaveus, que tindrà la possibilitat de veure amb antelació a l’aprovació pel ple de les ordenances municipals o del pressupost”, segons el regidor. “També es regulen en llaures a una major transparència i participació les comissions d’estudi, informe, dictamen, investigació o especial de comptes”, apunten les mateixes fonts

Els reptes

Augmentar el control al govern de la ciutat per part dels grups polítics de la corporació, com a representants de la ciutadania; incrementar els mecanismes de participació per part de la ciutadania; millorar la transparència en la gestió del govern i de l’activitat institucional de la corporació municipal; així com garantir i regular el dret a la participació en els assumptes públics per part de tots els grups que componen la corporació municipal en l’elaboració de disposicions de caràcter general són els reptes.

“De manera expressa, s’ha pretés fer una regulació exclusivament del ple, per la qual cosa qualsevol referència a altres òrgans municipals ho és en la mesura en què es relacionen amb el ple”, ha declarat Ortí.