El Ple del Consell aprova el reconeixement dels sexennis als professors de Religió

203
PUBLICITAT

Nota de premsa Generalitat Valenciana

  • La modificació del decret comportarà un increment anual aproximat en el pressupost de la Generalitat de 2,7 milions d’euros

El Ple del Consell ha aprovat la modificació del decret que regula el component retributiu relacionat amb la formació permanent del personal docent i la realització d’activitats per a la millora de la qualitat de l’ensenyament.

La principal modificació sobre la normativa actual vigent és que confirma al personal laboral de Religió el reconeixement i la percepció del component retributiu de sexennis.

Aquesta modificació correspon al professorat de Religió Catòlica d’Educació Infantil, Primària i Secundària, que presta serveis als centres docents públics dependents de la Generalitat Valenciana, a la meritació i retribució, en les condicions i quantia que corresponga als funcionaris interins docents de la Conselleria.

La modificació del decret comportarà un increment anual aproximat, en el pressupost de la Generalitat, de 2,7 milions d’euros.