N232

N232
N232
Morella celebra aquesta nit el ple ordinari corresponent al mes d’octubre. En ell, l’equip de govern presenta una moció per exigir partides específiques i suficients en infraestructures i serveis necessaris per al municipi i que altres administracions mantenen paralitzats. Aquests són la N-232 i el Parador de Turisme per part del Govern central, que en l’esborrany dels Pressupostos Generals de l’Estat no ha inclòs i els ha dotat de quantitats insignificants, i la SAMU, el pagament del deute acumulat i dos places públiques més per al Centre de Dia, per part de la Generalitat Valenciana, que aprovarà els comptes de 2015 en les properes setmanes. A més, l’equip de govern també exigeix que torne el programa de l’1% cultural del Ministeri de Foment i que es prioritzen els projectes que ja tenien assignada l’ajuda, com és el cas de la Torre de la Font Vella a Morella.

El regidor de governació, Ernesto Blanch, afirmava que “el Govern de Rajoy ha de rectificar i destinar partides específiques en els propers Pressupostos Generals de l’Estat per continuar amb les obres del Parador de Turisme i de la N-232, perquè ja s’ha perdut massa temps”. A més, afegia que “aquestes infraestructures són bàsiques per al present i el futur de la comarca. És moment d’actuar i de destinar a la nostra localitat el que és just i necessari”. En aquest sentit, cal assenyalar que el Govern central únicament ha pressupostat cinc milions d’euros per al tram de la N-232 de Mont-roig a Ràfels, que no serviran per reprendre les obres en 2015. A més, fins a 2018 no contemplen inversions en els trams de Morella Sud-la Torreta ni al Port de Querol. Pel que fa al Parador, l’Executiu central no ha pressupostat ni anunciat cap intenció de continuar amb les obres que es van paralitzar el 2012, una vegada que Mariano Rajoy va accedir a la seva presidència.

Respecte als Pressupostos Generals de la Comunitat Valenciana, Blanch assenyala que “ja és hora que el president Alberto Fabra destine una partida específica al pagament als ajuntaments, perquè és increïble que la Generalitat Valenciana continue devent una gran quantitat de diners als veïns i veïnes de Morella”. A més, tornava a exigir una infraestructura “bàsica” per a la localitat, com és la SAMU. I pel que fa a serveis socials, des del consistori es continua demandant una ampliació de dues places públiques en el Centre de Dia, ja que actualment estan totes cobertes i el govern autonòmic es va comprometre a això en el seu dia.

-Ordre del dia
A la resta de l’ordre del dia, destaca una segona moció que presenta l’equip de govern contra el copagament en serveis socials que està aplicant la Generalitat Valenciana. A més, es donarà compte de l’estat de tresoreria de l’Ajuntament de Morella i dels òrgans municipals, es licitarà l’aprofitament per a la caça de les muntanyes de Carrascals, Pereroles, Herbeset i Vallivana, i el de trufa per Carrascals, es presentarà un informe del Pla Municipal d’Ajuda a la compra de Llibres de Text i s’acordaran els dies de festa local el 2014.