El Partit Popular de Morella afirma que el PSOE ha retallat serveis per a pujar un 50% el sou a l’alcalde i regidors

610
PUBLICITAT

Segons el PP, la liquidació de l’exercici 2019 que Morella va entregar a la Sindicatura de Comptes ha revelat que l’alcalde va incrementar 19.000 euros les nòmines dels seus

El Partit Popular ha afirmat que el PSOE va retallar serveis per als veïns de Morella en 2019 amb l’objectiu d’incrementar un 50% els sous d’alcalde i regidors. Des de la formació Popular denuncien que només una de les conclusions obtingudes de la liquidació de l’exercici 2019, els comptes que la Sindicatura de Comptes havia de rebre el mes de gener passat i que, no obstant això, el PSOE entregarà fora de termini.

Jesús Lecha, portaveu del PP de Morella ha manifestat que en la liquidació de l’exercici 2019 figura una assignació de 29.000 i 9.300 euros respectivament en concepte de personal eventual. Segons el Partit Popular, aquests es corresponen a les nòmines d’alcalde i regidors, s’havien incrementat al tancament del citat any un 49,63%. Més de 19.000 euros que haurien obligat el PSOE a modificar a la baixa altres reserves econòmiques. 

Des del Partit Popular de Morella han qüestionat que l’increment de nòmines haja provocat una retallada de prestacions per a la població. «És evident que a Morella, el PSOE guanya mentre els veïns perden». «I no hi ha complex a fer-ho en un any que es començava a registrar una recessió econòmica i que hui, en plena crisi, és encara més evident». «Això sí, l’increment de l’atur que a Morella afecta ja a prop d’un centenar de veïns, segons les últimes dades del mes de gener, sembla no afectar ni a l’alcalde ni als seus regidors, que continuen cobrant aqueix augment de sou a costa dels qui hui el passen pitjor que en 2019», expliquen des de la formació del Partit Popular.