El nou equip de govern comença amb una rebaixa de més de 150.000 € en despeses del consistori

253
PUBLICITAT

Baixa el cost de l’equip de govern, els plenaris, les comissions i les assignacions als partits polítics
Les sessions ordinàries se celebraran el tercer dimecres de cada mes a les 19.00 hores
Hi haurà una retribució de 35.000 euros bruts per a l’alcalde de Morella i una al 75% de 20.000 bruts per a un regidor

El Saló de plens ha acollit avui el ple extraordinari d’organització del nou Ajuntament de Morella. Així, este ha fixat el règim de les sessions, la constitució dels grups polítics, de la junta de govern local i la delegació de les competències del ple en esta. També la constitució de la comissió especial de comptes i donat compte dels decrets d’alcaldia en matèria de nomenaments de tinents d’alcalde, delegacions i representants a les pedanies, així com nomenats els representants de la corporació en els òrgans col·legiats. Finalment, s’han fixat el règim d’indemnitzacions i retribucions dels membres de la corporació.


Estalvi en la nova organització de l’Ajuntament de Morella

L’organització de l’Ajuntament de Morella genera un estalvi de 150.000 euros durant els quatre anys de la legislatura i respecte a la passada. D’aquesta manera, la disminució de l’assignació als partits de 250 euros a 100 euros generarà un estalvi de 6.600 euros. També els sous dels regidors alliberats, els quals passen de tres a dos preveuen un estalvi de 88.000 euros. Fins ara el primer edil cobrava 37.000 euros bruts per any mentre que ara seran 2.000 euros menys i a més un dels dos sous per  regidors alliberats parcialment desapareix. Pel que fa a l’eliminació de les comissions informatives, també provoca un gran estalvi que tot i l’augment de la retribució dels plenaris segueix sent superior als 10.000 euros d’estalvi. Les retribucions per les juntes de govern també provoquen un estalvi de 17.000 euros durant els pròxims anys tenint en compte que sols dos dels seus quatre membres les percebran.
Una de les principals novetats en la celebració dels plens de l’Ajuntament de Morella és la possibilitat de seguir-los a través del seu canal de YouTube. Així, després de la celebració de cadascun, estaran disponibles en esta plataforma, amb aquesta mesura l’estalvi augmenta fins ales 35.000 euros en quatre anys.


Fixació del règim de sessions de ple

Els plens ordinaris tindran una periodicitat mensual i se celebraran cada tercer dimecres de mes a les 19.00 hores. En cas que esta data siga festiva, la sessió es traslladaria a la setmana següent o a una altra data amb l’acord dels tres grups polítics. Este punt s’ha aprovat amb els nou vots a favor dels grups d’Independents per Morella i PSPV-PSOE i dos vots en contra del PP.


Constitució dels grups polítics

Hi ha tres grups polítics registrats que formaran part del ple municipal. Estos tenen cinc representants per part del Partit Socialista del País Valencià, quatre d’Independents per Morella i dos del Partit Popular. Rhamsés Ripollés serà el portaveu del primer, Bernabé Sangüesa del segon i Jesús Ortí del tercer.


Constitució de la Junta de govern local

La Junta de govern local està formada pels quatre regidors i regidores de l’equip de govern de l’Ajuntament de Morella. Bernabé Sangüesa ocuparà el càrrec de president d’este organisme. Esta tindrà les competències delegades de l’exercici de les accions judicials i administratives en la defensa de la corporació i la contractació de les operacions de crèdit, sobre les quals, la quantia acumulada dins de cada exercici excedisca el 10% dels recursos ordinaris del pressupost. Este punt s’ha aprovat per unanimitat.


Constitució de la comissió especial de comptes

La proposta de l’equip de govern és eliminar les comissions informatives a excepció de la comissió de comptes perquè és obligatòria per llei. Estarà formada per Bernabé Sangüesa i Ana Belen Soro d’Independents per Morella, i Rhamsés Ripollés, i Mari Carmen Escuder. L’eliminació de la resta de comissions respon a un estalvi econòmic del consistori, així com que els punts es debaten directament al ple municipal, el qual és obert al públic i mostra, així, la màxima transparència en les decisions de l’ajuntament. A més, d’esta manera s’assimilarà a la forma de governar de la resta de consistoris de tamanys i habitants similars on no hi ha comissions. Esta proposta s’ha aprovat amb sis vots d’Independents per Morella i del Partit Popular i cinc en contra del PSPV.


Nomenament de tinents d’alcalde, delegacions i representants a les pedanies i òrgans col·legiats

Els i les tinents d’alcalde seran Javier Amela, Ana Belen Soro i Ruth Martínez amb diferents competències per abraçar totes les necessitats de la societat morellana.

D’aquesta manera, Sangüesa s’encarregarà de les àrees d’Hisenda i economia, Obres, Patrimoni, Comunicació i noves tecnologies i Urbanisme i vivenda. A més, Sangüesa també tindrà la competència d’Espais Verds, una nova àrea que mostra la importància d’aquest tema per al nou equip de govern. Per la seua banda, Amela tindrà les regidories de Festes i tradicions, Joventut, Comerç i treball, Turisme, Recursos humans i contractació, Esports i Serveis. Soro serà regidora de Desenvolupament rural i medi ambient, Governació, Gent gran, Benestar social i immigració i Cooperació. Finalment, Martínez serà la responsable de les àrees d’Educació i infància, Cultura, Promoció de la salut, Igualtat i Participació.

A més d’estes competències, els i les regidores també seran responsables dels pobles del terme municipal. Així, Amela s’encarregarà de Xiva i La Pobleta, Soro d’Ortells i Martínez d’Herbeset.

Pel que fa als consells municipals, el llistat d’aquestos i les persones que en formaran part es podrà consultar a la web municipal. Així com la resta dels òrgans col·legiats dels quals forma part l’Ajuntament de Morella.

Règim d’indemnitzacions i retribucions dels i les membres de la corporació

L’Ajuntament de Morella comptarà amb dues retribucions per a l’alcalde president i per a un regidor al 75% de la jornada. La primera serà de 35.000 euros bruts a l’any, mentre que la segona serà de 20.190 euros bruts a l’any.

Pel que fa als plens, es cobraran 85 euros per regidor i per ple. La junta de govern seran 80 euros i la comissió informativa, 40 euros. A més, els grups polítics tindran una assignació de 100 euros per regidor i any.