El Mitma aprova el projecte per millorar el traçat de la carretera N-232 entre Masia de la Torreta i Morella, on s’invertiran prop de 19 milions d’euros

637
PUBLICITAT

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha aprovat l’expedient d’informació pública i definitivament el projecte de traçat: Condicionament i reordenació d’accessos. Carretera N-232. Tram: Masia de la Torreta-Morella Sud”, a la província de Castelló. Aquesta fita suposa un pas fonamental per poder continuar amb la redacció del projecte de construcció.

L’actuació projectada comprèn la millora del traçat i la reordenació dels accessos al tram comprès entre el quilòmetre 54,900 i el 60,210 de la carretera actual, amb una longitud d’actuació en tronc principal de 4,85 km.

El pressupost estimat de l’actuació puja a 18,7 milions d’euros (IVA inclòs) i, amb aquesta, es completarà el darrer tram de la carretera N-232 que queda per acondicionar a la província de Castelló, juntament amb les obres d’ acondicionament del port de Querol, entre Barranc de la Bota i Masia de la Torreta, actualment en execució.

Característiques Tècniques

L’actual carretera N-232, per la qual circulen prop de 3.000 vehicles al dia, amb un 16% de vehicles pesants, al tram en estudi comprès entre la Masia de la Torreta i Morella sud, es caracteritza per tenir un traçat sinuós tant en planta com en alçat atès que discorre per una orografia ondulada, modelada per la presència de lleres naturals com és el cas del riu Bergantes.

Igualment, disposa, excepte a la zona final, d’una secció transversal estricta que no supera els 6 m d’amplada, cosa que provoca minves de visibilitat i funcionalitat, a més de tenir múltiples accessos al tram.

D’aquesta manera, s’ha dissenyat un nou traçat per a una velocitat de projecte de 80 km/h, amb una secció de calçada convencional amb dos carrils de 3,50 m arcens d’1,50 m, buscant alhora la necessària reordenació de accessos i dotant-la de l’accessibilitat requerida, intentant aprofitar al màxim la traça existent per minimitzar l’afecció a l’entorn.

Addicionalment, s’han projectat un total de 6,845 km de camins de servei per donar accés a les propietats colindants. Igualment, s’han contemplat al llarg de la traça accessos al tronc mitjançant carrils de canvi de velocitat a la zona inicial i central i una glorieta partida a l’extrem final, cosa que unida als tres passos inferiors projectats facilitarà l’accessibilitat i l’intercanvi de moviments entre els camins de servei situats a ambdós marges de la carretera.

S’ha projectat també un nou pont sobre el riu Bergantes, de 22,60 m d’amplada lliure entre estreps, quedant el pont ara existent i el tram de carretera adjacent per accés a les finques colindants.

A més, el projecte inclou les mesures necessàries de restauració i integració ambiental, incloent-hi la disposició de pantalles acústiques on ha resultat necessari.