El Mitma aprova definitivament el projecte del traçat de condicionament de l’N-232 entre la Masia de la Torreta i Morella

183
PUBLICITAT

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha aprovat l’expedient d’informació pública i definitivament el projecte de traçat: “Condicionament i reordenació d’accessos. Carretera N-232. Tram: Masia de la Torreta-Morella Sud”. Aquesta fita suposa un pas fonamental per poder continuar amb la redacció del projecte de construcció.

L’actuació projectada comprèn la millora del traçat i la reordenació d’accessos al tram comprès entre el km 54,900 i el km 60,210 de la carretera actual amb una longitud d’actuació en tronc principal de 4,85 km.

El pressupost estimat de l’actuació puja a 18,7 milions d’euros, i es completarà l’últim tram de la carretera N-232 que queda per condicionar a la província de Castelló, juntament amb les obres de condicionament del port de Querol, entre Barranc de la Bota i Masia de la Torreta, actualment en execució.

L’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, ha destacat que “l’impuls del govern d’Espanya amb l’N-232 és constant i no sols és una realitat el nou port de Querol, sinó també ho serà el tram des de la Torreta fins a Morella”. L’edil ha explicat que “en els últims anys s’han fet els tràmits i projectes que durant molt de temps van estar aturats” i ha afegit que “ara, un pas més en una bona notícia que ha de culminar en la licitació i l’inici de l’obra”. Finalment, ha comentat que “des de l’ajuntament de Morella continuarem amb el treball persistent per a aconseguir estes millores tan necessàries”.

Característiques Tècniques

L’actual carretera N-232, per la qual circulen prop de 3.000 veh/dia amb un 16% de vehicles pesants, al tram en estudi comprès entre la masia de La Torreta i Morella sud, es caracteritza per tenir un traçat sinuós tant a planta com en alçat atès que discorre per una orografia ondulada, modelada per la presència de lleres naturals com és el cas del riu Bergantes.

Igualment, disposa, excepte a la zona final, d’una secció transversal estricta que no supera els 6 m d’amplada.

Aquesta situació provoca minves de visibilitat i funcionalitat i, per tant, un menyscapte de la seguretat viària, agreujat tot això per una multitud d’accessos presents al tram.

D’aquesta manera, s’ha dissenyat un nou traçat per a una velocitat de projecte de 80 km/h amb una secció de calçada convencional amb dos carrils de 3,50 mi vorades d’1,50 m, cercant alhora la necessària reordenació d’accessos i dotant-la de l’accessibilitat requerida, intentant aprofitar al màxim la traça existent per minimitzar l’afecció a l’entorn.

S’han projectat, addicionalment, un total de 6.845 km de camins de servei per donar accés a les propietats confrontants. Igualment, s’han contemplat al llarg de la traça accessos al tronc mitjançant carrils de canvi de velocitat a la zona inicial i central i una glorieta partida a l’extrem final, cosa que unida als tres passos inferiors projectats facilitarà l’accessibilitat i l’intercanvi de moviments entre els camins de servei situats a ambdós marges de la carretera.

S’ha projectat també un nou pont sobre el riu Bergants de 22,60 m d’amplada lliure entre estreps, quedant el pont ara existent i el tram de carretera adjacent per accés a les finques confrontants.

Addicionalment, el projecte inclou les mesures necessàries de restauració i integració ambiental, incloent-hi la disposició de pantalles acústiques on ha resultat necessari.