El Ministeri situa el País Valencià a la cua en el repartiment de les ajudes per modernitzar l’agricultura

679
PUBLICITAT

Nota de premsa d’AVA-ASAJA

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) denuncia que el Ministeri d’Agricultura situa la Comunitat Valenciana a la cua en el repartiment de les ajudes estatals destinades a l’execució de projectes d’inversió dins del Pla d’impuls de la sostenibilitat i la competitivitat de la agricultura i la ramaderia en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El Ministeri encapçalat per Luis Planas destina al sector agrari valencià 2,9 milions d’euros, cosa que representa únicament un 2,8% del pressupost nacional que supera els 102,7 milions.

El president d’AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, acusa el Govern central d’”aplicar uns criteris que no s’ajusten a l’agricultura valenciana, de manera que perjudica qui més necessita suports en aspectes indispensables per a la inajornable modernització del nostre sector”. Així, el País Valencià només té assignats 659.059 euros (2,3% del pressupost total) en inversions per a sistemes de gestió de fems en ramaderia; 900.690 euros (2,2%) per a la transformació integral i la modernització d’hivernacles; 478.770 euros (5,7%) en inversions d‟eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola); i 874.479 euros (3,3%) en l’aplicació d’agricultura de precisió i tecnologies 4.0 al sector agropecuari.

“Un cop més –lamenta Aguado– el País Valencià surt mal parat d’un repartiment de diners públics a nivell nacional. El Govern central torna a discriminar els valencians com ja passa amb el finançament autonòmic, l’aigua, la Política Agrícola Comuna (PAC) o el corredor mediterrani. En el cas d’aquestes ajudes, ens col·loca al furgó de cua quan l’agricultura valenciana és una de les més antigues i, per tant, requereix un esforç inversor més gran per modernitzar les explotacions i adaptar-se a les necessitats del futur. És això el que el Govern entén per solidaritat entre territoris? Hi ha d’haver alguna mà negra o diverses mans negres que decideixen que el País Valencià surti perdent en tota mena de repartiments estatals. Aquest nou cap, sens dubte, és una ofensa als valencians”.