El ministeri aprova l’expedient d’informació pública de la nova N-232 des de la Torreta fins a Morella

678
PUBLICITAT

Nota de premsa de l’Ajuntament de Morella

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) va aprovar ahir l’expedient d’informació pública i el projecte definitiu del condicionament i reordenació d’accessos de la carretera N-232 en el tram Masia de La Torreta-Morella Sud. Aquesta fita és un pas fonamental per a la redacció del projecte de construcció i iniciar, en les pròximes setmanes, la publicació definitiva de les expropiacions dels terrenys del nou traçat de la carretera.

Aquesta actuació compta amb un pressupost de 17,6 milions d’euros per a millorar el traçat i els accessos de l’N-232 en el tram entre el quilòmetre 54,9 i el 60,210. Amb aquesta actuació, es completarà l’últim tram de la carretera dins de la província de Castelló, junt amb les actuals obres de condicionament del Port de Querol, entre el Barranc de la Bota i la Masia de La Torreta amb una longitud d’actuació en tronc principal de 4,85 km.

L’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, ha destacat que “la millora de l’N-232 és el projecte més important per a Morella i les comarques valencianes i aragoneses que comunica” i ha afegit que “estem amb permanent comunicació i coordinació amb el govern central, el qual té un ferm compromís amb què la nova carretera siga una realitat i avui és un pas més en esta direcció. Finalment, l’edil ha explicat que “ens alegra molt aquesta notícia i continuarem amb l’intens treball que estem realitzant”.
Com han informat dels del ministeri a l’ajuntament, està previst que en les pròximes setmanes es publiquen també les expropiacions definitives de les propietats per on transcorre la carretera. Així, des del consistori i com s’ha fet en anteriors ocasions, es posaran els espais municipals per a consultar la informació i realitzar la tramitació a disposició dels tècnics, veïnes i veïns.

Característiques tècniques
L’actual carretera N-232, per la qual circulen prop de 3.000 vehicles/dia amb un 16% de vehicles pesants, al tram en estudi comprés entre la masia de La Torreta i Morella sud, es caracteritza per tenir un traçat sinuós tant a planta com en alçat atés que discorre per una orografia ondulada, modelada per la presència de lleres naturals com és el cas del riu Bergantes. Igualment, disposa, excepte a la zona final, d’una secció transversal estricta que no supera els 6 m d’amplada.

Aquesta situació provoca minves de visibilitat i funcionalitat i, per tant, un menyscapte de la seguretat viària, agreujat tot això per una multitud d’accessos presents al tram. D’aquesta manera, s’ha dissenyat un nou traçat per a una velocitat de projecte de 80 km/h amb una secció de calçada convencional amb dos carrils de 3,50 m i vorades d’1,50 m, cercant alhora la necessària reordenació d’accessos i dotant-la de l’accessibilitat requerida, intentant aprofitar al màxim la traça existent per minimitzar l’afecció a l’entorn.

S’han projectat, addicionalment, un total de 6.845 km de camins de servei per donar accés a les propietats confrontants. Igualment, s’han contemplat al llarg de la traça accessos al tronc mitjançant carrils de canvi de velocitat a la zona inicial i central i una glorieta partida a l’extrem final, fet que unit als tres passos inferiors projectats facilitarà l’accessibilitat i l’intercanvi de moviments entre els camins de servei situats a ambdós marges de la carretera. També un nou pont sobre el riu Bergantes de 22,60 m d’amplada lliure entre estreps, quedant el pont ara existent i el tram de carretera adjacent per accés a les finques limítrofes. Addicionalment, el projecte inclou les mesures necessàries de restauració i integració ambiental, incloent-hi la disposició de pantalles acústiques on ha resultat necessari.