El Grup Gimeno necessita xòfer per a la comarca Els Ports

421
PUBLICITAT

L’empresa Grup Gimeno ofereix un contracte per cobrir una vacant temporal de xòfer amb el carnet C+CAP. És indispensable tindre residència a la zona dels Ports.

Les tasques a realitzar serien:

• Recollida de purins de les granges fins a la instal·lació
• Fer el treball diari de la instal·lació (evaporador, *humofac, centrífugues..)
• Contacte directe amb responsable i equip de manteniment
• Càrrega de compost a clients
• Càrrega diària del *humofac mitjançant tractor propietat de la UTE
• Presa de dades diàries de la instal·lació i registro
• Relació amb els explotadors de les granges i possibles agricultors de la zona

Candidatures interessades enviar currículum personalitzat amb foto a:

raul.marin@grupogimeno.com