El Fons de Cooperació local es repartirà amb criteris objectius

24

Nota de premsa de la Generalitat Valenciana

El president inicia el curs polític amb una reunió amb el president de la Diputació de València, a qui ha traslladat la seva intenció de desenvolupar estatutàriament aquest fons atorgant-li rang de llei

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha iniciat el curs polític amb una reunió amb el president de la Diputació de València, Toni Gaspar, a qui ha traslladat la seva voluntat de regular per llei el Fons de Cooperació Municipal per a dotar d’estabilitat a aquest instrument de finançament de les entitats locals recollit en l’Estatut d’Autonomia.

En aquest sentit, la finalitat que es persegueix desenvolupant estatutàriament aquest Fons i conferint rang de llei és facilitar que els recursos que aporten tant la Generalitat com les diputacions es distribuisquen d’acord amb criteris objectius entre els municipis per tal d’evitar la seva lliura de forma discrecional , així com assegurar la millora de la finamciación local.

Aquests criteris objectius es veuran, per tant, reflectits en la futura llei, i inclouran factors nous per repartir les quantitats del fons com la despoblació, a més de permetre que puguen ampliar-se les quantitats que les institucions destinen a aquests ajuts, o fins i tot que es destinen fons complementaris.

Es tracta d’una mesura que respon al que estableix l’article 64.3 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat respecte a la coordinació entre les corporacions provincials i la Generalitat, i amb ella s’atorgarà rang de llei a aquesta forma de cooperació interadministrativa.

Així mateix, amb l’inici del nou curs polític es reprendrà el treball de les comissions de treball sobre la transferència de competències i pressupostos, que es reuniran de nou per continuar amb la seva tasca.

En els propers dos dies, el president continuarà amb aquesta ronda de contactes amb els dirigents provincials i es reunirà, aquest dimarts, amb el president de la Diputació d’Alacant, Carlos Mazón, i dimecres, amb el de la Diputació de Castelló, José Martí.

Sobre el Fons de Cooperació Municipal

El Fons de Cooperació Municipal es va posar en marxa durant la legislatura anterior amb la finalitat d’aportar recursos amb criteris objectius als municipis perquè puguen realitzar inversions amb total autonomia de decisió.

Durant els últims exercicis, la Generalitat ha destinat 40 milions d’euros anuals per millorar l’autonomia i finançament local, que s’han distribuït de forma incondicionada i amb criteris de població ponderats per beneficiar els ajuntaments més menuts.