El Fons de Compensació destinarà 7,37 milions d’euros als municipis de les zones eòliques

131
PUBLICITAT
  • L’objectiu és que tots els municipis que d’alguna manera estan inclosos en el Pla eòlic es vegen beneficiats
  • Aquesta quantitat servirà per a desenvolupar projectes presentats pels municipis de les zones eòliques

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través d’Ivace Energia, ha obert la convocatòria del Fons de Compensació del Pla Eòlic 2023, que destinarà enguany un total de 7,37 milions d’euros entre els municipis de zones eòliques.

Aquesta quantitat es correspon amb el cànon que els promotors de les zones 6, 7, 8, 10 i 12 del Pla eòlic han realitzat a Ivace Energia i la finalitat que té és que tots els municipis d’aquestes zones que d’alguna manera estan inclosos en el Pla eòlic es vegen beneficiats, i no només aquells en els quals s’han construït parcs eòlics.

Aquestes zones, a excepció de la 6, situada a la comarca castellonenca de l’Alt Palància, es troben a la província de València. En total, són 20 parcs que aporten 828 megawatts d’energies renovables al sistema.

El Fons de Compensació preveu subvencions econòmiques per als municipis on s’està desenvolupant el Pla eòlic amb l’objectiu de contribuir a revitalitzar les zones d’interior. El termini per a presentar els projectes es prolongarà fins al pròxim 15 de setembre de 2023.

Distribució dels fons

A través del Fons de Compensació, Ivace Energia subvenciona cada any aquells projectes presentats per les corporacions locals que suposen la millora de les infraestructures rurals i de serveis.

En la distribució dels fons tenen prioritat, en primer lloc, aquells municipis que no alberguen parcs, però que sí que alberguen infraestructures d’evacuació de l’energia elèctrica que s’hi genera, com ara línies elèctriques i subestacions. En segon lloc, els que no alberguen parcs, però que els parcs sí que són visibles des del municipi.

En tercer lloc, aquells que sense albergar parcs sí que tenen infraestructures d’obra nova, o ampliació de camins d’accés als parcs, i, en últim lloc, es valoraran els municipis que sí que alberguen parcs, ja que aquests municipis ja perceben ingressos per llicència d’activitats, Impost de Béns Immobles, etc.

Dins d’aquest apartat figuren els projectes de millora de camins rurals i de la xarxa viària rural d’accés a pedanies, caserius, masies…; projectes d’electrificació rural en granges, alqueries i, en general, edificacions aïllades, així com qualsevol altre que supose la millora de les infraestructures rurals.

També se subvencionen projectes d’energies renovables, tant construccions d’instal·lacions d’aprofitament d’aquesta classe d’energies com organització d’accions de divulgació com ara tallers, cursos, fòrums, xarrades, etc. A més, també es donarà suport econòmic a tots aquells projectes que incidisquen en una millora de les condicions socioeconòmiques dels municipis.