El DOGV publica les ajudes directes de Labora per a fer costat a les empreses i persones treballadores autònomes

721
Labora
PUBLICITAT

El termini per a poder sol·licitar les ajudes s’iniciarà a les 9.00 hores del dia 4 de febrer i es realitzarà en dues fases. 

Les ajudes ascendeixen a 600 euros en el cas de contractes a jornada completa i a 300 euros en el cas de contractes a jornada parcial 

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat les ajudes directes de Labora de 600 euros per a fer costat a les empreses i persones treballadores autònomes afectades per la pandèmia de la COVID-19. 

La dotació d’aquestes ajudes és de 80 milions d’euros i formen part del Pla Resistir de la Generalitat per a pal·liar els efectes econòmics dels sectors més perjudicats per la crisi sanitària. 

En concret, les ajudes de Labora estan destinades a empreses i persones treballadores autònomes d’algun d’aquests sectors d’activitat:

· 5510 Hotels i allotjaments similars 

· 5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada 

· 5530 Càmpings i aparcaments per a caravanes 

· 5590 Altres allotjaments 

· 5610 Restaurants i llocs de menjars 

· 5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments 

· 5629 Altres serveis de menjars 

· 5630 Establiments de begudes 

· 5914 Activitats d’exhibició cinematogràfica 

· 7911 Activitats de les agències de viatges 

· 7912 Activitats dels operadors turístics 

· 7990 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb els mateixos 

· 8230 Organització de convencions i fires de mostres 

· 9001 Arts escèniques 

· 9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques 

· 9003 Creació artística i literària 

· 9004 Gestió de sales d’espectacles 

· 9102 Activitats de museus 

· 9103 Gestió de llocs i edificis històrics 

· 9311 Gestió d’instal·lacions esportives 

· 9312 Activitats dels clubs esportius 

· 9313 Activitats dels gimnasos 

· 9319 Altres activitats esportives 

· 9321 Activitats dels parcs d’atraccions i els parcs temàtics 

· 9329 Altres activitats recreatives i d’entreteniment 

Les ajudes de Labora ascendeixen a 600 euros en el cas de contractes a jornada completa i a 300 euros en el cas de contractes a jornada parcial per cada treballador o treballadora que figuri d’alta amb contracte laboral (amb un límit de 12.000 euros per cada compte de cotització de l’empresa o persona treballadora autònoma que opere en els sectors secundats). Per a les persones treballadores autònomes sense treballadors al seu càrrec, l’ajuda ascendirà a 600 euros. 

El termini per a poder sol·licitar les ajudes s’iniciarà a les 9.00 hores del dia 4 de febrer de 2021 i finalitzarà a les 23.59 hores del dia 17 de febrer de 2021. 

Amb l’objectiu de poder atendre les sol·licituds s’ha habilitat la sol·licitud en dues fases. Una primera, en la qual s’haurà d’accedir a través de la web de Labora (consultar aquí i en la qual únicament caldrà identificar-se (CIF de l’empresa i NIF o NIE de la persona treballadora autònoma) i donar dades de contacte (adreça de correu electrònic, número de telèfon de contacte). 

Amb aquesta informació, es crearà un registre i el sistema informarà l’usuari o usuària de la data i franja horària assignats per a realitzar el tràmit dos, que és ja la presentació de la sol·licitud. En aquesta fase, sí que és necessari disposar de signatura electrònica.