El dia 13 presentaran la restauració del sostre de l’església de Vallibona

806
PUBLICITAT

Nota de premsa del Bisbat de Tortosa

L’església medieval de Vallibona està formada per una àmplia nau amb arcs diafragma de pedra i una coberta de fusta pintada. Al segle XVIII aquesta església va quedar oculta a l’interior per un valuós recobriment voltat barroc decorat amb esgrafiats. L’edifici està declarat Bé d’Interès Cultural, BIC. La dificultat i el perill que comporta l’accés al sostre pintat ha fet que aquest, únicament fos conegut per un nombre reduït d’experts.
Els sostres pintats medievals de l’antic regne de València formen un capítol artístic tan desconegut com interessant. Aquest episodi apareix com l’afortunada conjunció d’antigues tradicions mediterrànies i andalusines amb la nova figuració de l’Europa cristiana. La rigorosa geometria i el secular decòrum de la tradició li presta als sostres una sumptuositat i un rigor notables. La figuració els dota d’un sorprenent i innovador repertori d’imatges. Aquest episodi va néixer a la segona meitat del segle XIII, després de la conquesta cristiana, amb inusitada força i originalitat.

El sostre medieval de l’església de Vallibona, construït en els primers anys del segle XIV, és el mes ric en imatges dels valencians i la millor síntesi de tradicions andalusines i europees. Actualment es troba en procés de restauració i de posada en valor. El treball conjunt del bisbat de Tortosa, de l’ajuntament de Vallibona i de la Generalitat Valenciana han permès restaurar part de la coberta i adequar l’antiga capella de la comunió com exposició de les taules pintades i centre d’interpretació del conjunt. El Bisbat ha restaurat i adequat la capella, la Direcció General de Patrimoni cultural va realitzar obres a la coberta i l’Institut Valencià de conservació i restauració IVACOR, ha restaurat les taules que s’exposen. Tot i que és molta la tasca per recórrer aquest és un bon punt de partença.

Les taules restaurades mostren temes decoratius com el d’un cavaller amb un escut amb la mitja lluna, una riquíssima heràldica, curiosíssimes representacions de dimonis i d’aus, una dona nua amb un gerro o ampolla (potser representació de caràcter moralitzant de la dona que perd la dignitat, Eclesiàstic, 26), escenes mitològiques de difícil interpretació, i inscripcions cúfiques o llatines piadoses (Ecce homo …, Ave Gratia …). Amb tot, algunes de les més interessants són únicament pintures de roleus vegetals, o temes geomètrics, d’excel·lent execució.

Les obres realitzades fins ara es donaran a conèixer el proper dia 13 d’agost de 2017, a la mateixa església parroquial amb motiu de la celebració de la festa de Ntra. Sra. de l’Assumpció, patrona de la localitat. Començarà la jornada a les 11,30h amb una Missa
presidida per Mons. Enrique Benavent, Bisbe de Tortosa. Acte seguit el sr. Arturo Zaragozà, inspector de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, explicarà i presentarà la tasca realitzada en l’exposició que s’obrirà al públic.