El despoblament no és un fenomen natural

47
TAULA REDONA
  • Va ser una de les idees fonamentals de la taula redona sobre el despoblament a la comarca dels Ports
  • L’acte va estar organitzat per la Comissió del XLI Aplec dels Ports

El despoblament no és un fenomen natural sinó el resultat d’aplicar unes determinades polítiques. Aquesta va ser una de les idees principals que van sorgir de la taula redona sobre el despoblament a la comarca dels Ports. I és que els participants consideren que les persones del món rural no han pogut exercir de ple el seu dret de ciutadania perquè a pesar de contribuir com tots amb els seus impostos, no tenen un accés a serveis bàsics equiparables a la ciutadania que viu a la costa.

Per això reclamen una perspectiva territorial a l’hora de redactar les lleis perquè, d’altra manera, aquestes només tenen en consideració les realitat de les àrees urbanes i desatenen les particularitats de les zones rurals. I les lleis generalistes acaben perjudicant les zones d’interior i per tant, acaben sent lleis que despoblen. En definitiva, no es pot tractar igual a realitats desiguals. No pot ser que et demanen les mateixes gestions per obrir un obrador de mel a La Mata que una nau industrial en un polígon de Paterna.

A més de redactar lleis amb perspectiva territorial, estimen que calen normatives àgils que faciliten la posada en marxa d’iniciatives socioeconòmiques en el món rural. Cal pensar també en cobrar taxes pels serveis mediambientals derivats del manteniment del territori i de l’ecosistema. I també reclamen la necessitat d’escoltar a les persones de l’interior i fer-los partícips en els processos de redacció de les lleis.

Altra de les idees tractades és que calen consensos polítics i que totes les administracions treballen conjuntament per afrontar aquest problema. Convindrien incentius fiscals per viure a l’interior. Cal atorgar una nova carta de privilegis per fer més atractiva la vida en les àrees d’interior. Si les ciutats se senten partícipis del problema, poden col·laborar en la solució. De fet, cal canviar la perspectiva i convèncer l’opinió pública que les àrees d’interior poden ser llocs atractius per desenvolupar un projecte vital de qualitat. En aquest sentit idees imaginatives, podrien ser interessants.

Així també, cal abordar el problema de les segones residències i l’accés a l’habitatge per part de les persones joves. La Llei de Biodiversitat contempla la qüestió de la custòdia del territori, que en principi s’aplicava per a elements mediambientals però que es podria fer extensiu a l’habitatge. Per exemple, l’associació Recartografias ho ha fet en un municipi de Terol que es diu San Agustín.

El Menador de Castelló de la Plana va acollir aquesta taula redona en la que van intervidre Antoni Such, director general d’administració pública i coordinador de l’Agenda Valenciana Antidespoblament, Maria Elena Vicente-Ruiz, diputada del programa Repoblem, Rhamsés Ripollés, alcalde de Morella, Luis del Romero, professor de la Universitat de València i fundador del grup de recerca Recartografias, i Artur Aparici, professor de la Universitat Jaume I de Castelló. L’acte va ser organitzat per la Comissió del XLI Aplec dels Ports i va comptar amb Violeta Tena com a moderadora.

VA SER NOTÍCIA A DIADIA